محکوم شدن یک فلسطینی به ۳۰ سال حبس به اتهام تلاش برای قتل صهیونیست‌ها