طبق کنوانسیون وین تهدید نظامی باعث بطلان معاهده می‌شود/ پذیرش پروتکل الحاقی نیاز به تصویب مجلس دارد