کمانداران راه یافته به مرحله حذفی مشخص شد/زهرا نعمتی رکورد ایران را ارتقا داد