نشست صمیمانه مربیان و پیشکسوتان فوتبال ایران با وزیر ورزش برگزار شد