تدارک 150 دوره آموزشی تخصصی در جمعیت هلال‌احمر قزوین