اسماعیل‌پور، کریمی و قاسمی در فینال کشتی قهرمانی آسیا