سه طلا و یک برنز در انتظار آزادکاران ایران در روز نخست