احداث 450 هزار مترمربع بنا در حوزه‌های علمیه خواهران