معاون آموزشی وزیر بهداشت: 12 استراتژی تحول آموزش پزشکی هفته آینده اعلام می‌شود