پاک‌آیین: اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی در قبال مردم یمن احساس مسئولیت کنند