اقلیت ها در ایران آزادی کامل دارند/انتقاد از صدور بیانیه های خلاف واقع نهادهای حقوق بشری