یک میلیون صندلی در دانشگاه‌های سرتاسر کشور خالی مانده‌اند