تیموریان روز یکشنبه دوباره مرامش رانشان می دهد / کرار برای بازی تراکتورسازی انگیزه بالایی دارد