چرخیدن سانتریفیوژها چرخ اقتصاد مردم را بهتر می‌چرخاند