گزارش تصویری// همایش گرامیداشت سالروز بسیج سازندگی دراستان قم