شرکت‌های هواپیمایی ملزم به ارائه بلیت تخفیف‌دار به ایثارگران شدند