آقای ظریف اظهارات افخم را به آمریکایی‌ها منتقل کنید