برپایی جشن اردیبهشت تئاتر نمایشگران خیابانی/ برگزیدگان تجلیل شدند