رفتار گزینشی کمسیونر غرفه ایران در ونیز ادامه دارد/ چرا پیش‌نمایش همه آثار ارایه نشد؟