بهره‌برداری از کارخانه تولید فرآورده‌های بتنی در بابل