آغاز هشتمین دوره مسابقات ملی بتن در رشت ‌با حضور 41 تیم از دانشگاه‌های سراسر کشور