تعیین نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال به بانک‌ها محول شد