علیرضا کریمی فینالیست شد؛ مسعود اسماعیل‌پور به نیمه نهایی رسید