وجود وکیل در دادگاه به نفع دستگاه قضایی است/وکیل مقابل قاضی نیست