مشکلات اقتصادی با تدبیر و اراده خودمان حل می‌شوند، چه تحریم‌ها باشند و چه نباشند