امیدوارم سکوهای آزادی پر شود/ از گلرخسار و هدایتی تشکر می‌کنم/ پرسپولیسی‌ها اجازه پرتاب نارنجک به ز