آرای جدید کمیته انضباطی صادر شد/ استقلال و پرسپولیس جریمه شدند