واکنش ابوترابی‌فرد به اظهارات روحانی: تابلوی وظایف نیروی انتظامی، آمریت به معروف و نهی از منکر است