نوشی صوفیانی: برای پیروزی به میدان می رویم/ رنگ تیم ها برای هواداران آذربایجانی فرقی ندارد