عکس/ هنرمند استقلالی به تماشای بازی رئال - یووه دعوت شد