ششمین همایش رؤیت هلال و تقویم با ریاست دکتر ولایتی برگزار می‌شود