موگرینی: روسیه بی‌ثبات به نفع هیچ طرفی نیست/ درگیری یمن درها را به سوی القاعده می‌گشاید