رقابت‌های قرآنی ایران، مسابقاتی با تدارکات بی‌نظیر است