معرفی برترین عکس‌های میکروسکوپی فردا در دانشگاه امیرکبیر