تظاهرات سراسری ملت ایران در همبستگی با مردم یمن پس از نماز جمعه