برپایی نمایشگاه آثار خوشنویسی استاد عبدالحسین‌زاده در زنجان