دایی جواب کاپیتان پرسپولیس را داد؛ اگر نفرات مدنظر جذب می‌شدند این آقایان جایی در تیم نداشتند