وزیر نفت: رفع تحریم‌ها به معنای رها کردن ساخت داخل در این دولت نیست