کارخانه تولید پتاس در حاشیه دریاچه ارومیه احداث می شود