عملیات گازرسانی به روستاهای غرب بهمنشیر شهرستان آبادان آغاز شد