بررسی ظرفیت‌های موجود برای اجرای الکترونیکی انتخابات در دومین جلسه ستاد انتخابات کشور