پیام جدید ایران به ۱+۵/ آمادگی غول‌های نفتی جهان برای بازگشت