کری در جیبوتی: با مقام‌های سعودی درباره آتش بس در یمن گفتگو می‌کنم