بهره برداری از 280 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای کوچک کشور