کاهش تعداد مبتلایان کشور به مالاریا از 11 هزار به 246 نفر