آغاز به کار دوازدهیمن نمایشگاه بین‌المللی صنایع نظامی در استانبول