وجود 11 پایگاه‌ قهرمانی و آموزشی ورزش سه‌گانه در کشور