بنای آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) روستای صیدآباد مرمت می‌شود