معاون طب سنتی وزیر بهداشت: عطاری‌ها مجاز به ارایه داروهای ترکیبی نیستند