برگزاری تظاهرات سراسری در همبستگی با مردم یمن پس از اقامه نماز جمعه